Lapsen huoltajuus

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana on äiti isyyden tunnustamisen jälkeenkin. Vanhemmat voivat solmia sopimuksen yhteishuoltajuudesta, mikäli se on lapsen edun mukaista ja vanhemmat sitä haluavat.

Yhteishuoltajuudesta sopineet vanhemmat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Yhteishuoltajuudelle ovat edellytykset silloin, kun lapsen vanhemmat pystyvät yhdessä sopimaan lastaan koskevista asioista.

Laki turvaa lapselle oikeuden tavata molempia vanhempiaan. Lapselle on tärkeää, että hänellä säilyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhempien on autettava lasta yhteydenpidon ja tapaamisen toteutuksessa. Lain mukainen lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on molempien vanhempien vastuulla. Jos vanhemmat ovat yksimielisiä tapaamiskysymyksistä, riittää, että he tekevät asiasta kirjallisen sopimuksen ja että sosiaaliviranomainen sen vahvistaa.

Lastenvalvoja

lastenvalvoja Raija Väänänen
puh. 044 740 2600

Innocum
Isoharjantie 6, rak. S1,
4. krs, länsisiipi
71800 Siilinjärvi