Isyysasiat

Kun lapsi syntyy avoliiton tai ei-avioliiton aikana, lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde vahvistetaan tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli huoltaja niin haluaa.

Lapsen isyyden tunnustamisen vastaanottaa lastenvalvoja.  Kummankin vanhemman tulee henkilökohtaisesti käydä lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan tehtävänä on toimittaa isyyden selvittäminen. 

Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraattiin vahvistettavaksi. Kun isyys on vahvistettu maistraatin päätöksellä.

 • 

 lapselle voidaan antaa isän sukunimi

 •

 isä voi olla huoltaja

 •

 isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen

 •

 lapsella on perintöoikeus isäänsä ja isänsä puolen sukuun

 •

 alaikäinen lapsi on oikeutettu eläkkeisiin yms. etuuksiin

isän kuoltua

Lastenvalvoja

lastenvalvoja Raija Väänänen
puh. 044 740 2600

Innocum
Isoharjantie 6, rak. S1,
4. krs, länsisiipi
71800 Siilinjärvi