Siilinjärvi » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin.

Sosiaaliasiamies

 • on neuvoa-antava asiamies
 • ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia 
 • sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana
 • sosiaaliasiamies toimii henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana
 • sosiaaliasiamies tiedottaa ja on yhteistyössä yksittäisten
  asiakkaiden lisäksi myös eri viranomaistahoihin,
  asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin
 • sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan aluehallintovirastoon tai perusturva-,
  sosiaalilautakunnan tietoisuuteen toimenpiteitä varten
 • sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla
  viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja
  vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluita koskevissa seuraavissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia:

 • yleinen sosiaalityö
 • omaishoito
 • toimeentulotuki
 • lastensuojelu
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • päivähoito
 • isyysasiat
 • kehitysvammaisten huolto
 • elatusturva
 • päihdehuolto
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • vammaispalvelu
 

Sosiaaliasiamiehen puhelin- ja vastaanottoajat

Siilinjärven sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuottaa Kuopion kaupunki. Siilinjärven sosiaaliasiamiehenä toimii Antero Nissinen.

Sosiaaliasiamies on tavattavissa maanantaista torstaihin kello 9.00 - 11.30, puhelin 044 718 3308, sähköposti: antero.nissinen(a)kuopio.fi.

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat järjestettävissä tarvittaessa.

Yhteystiedot

Puhelin- ja vastaanottoajat:

maanantai - torstai kello 9.00 - 11.30

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat järjestettävissä tarvittaessa.

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies
Antero Nissinen

Puhelin: 044 718 3308
Sähköposti: antero.nissinen(a)kuopio.fi

Muistutuslomake

Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelujen eri toimipisteissä on saatavilla lomake sosiaalihuollon asiakaslaissa tarkoitetun muistutuksen tekemiseen.

Muistutuslomake on lisäksi tulostettavissa verkkosivuiltamme.