Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Vuorohoito » Vuorohoidon linjaukset

Vuorohoidon linjaukset

Päiväpäiväkodit ovat auki pääsääntöisesti kello 6.30-17.00. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorotyötä tekevien perheiden lapsille ja sitä tarjotaan vanhempien työstä johtuvan tarpeen mukaan. Opiskelun vaatima vuorohoito edellyttää oppilaitoksen todistusta vuorohoidon tarpeesta. Vuorohoitoa ei tarjota harrastusten ja sivutoimisten työsuhteiden vuoksi.

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Vanhempien tulee toimittaa lapsen hoitovuorolista, jossa näkyy molempien vanhempien työvuorot ja lapsen tarvitsema hoitoaika. Lapsi voi olla hoidossa vanhempien työssäolon ja työmatkojen ajan ja yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan.

Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaus- tai äitiyslomalla ei tarjota vuorohoitoa.

Seuraavan viikon hoitoajat (ma-su) ja vanhempien työvuorot ilmoitetaan kirjallisesti edellisen viikon TIISTAIHIN kello 10.00 MENNESSÄ. Sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei sitouduta. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta.

Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle päivähoitopaikka toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Kaikkien vanhempien kanssa tehdään lapsen hoitoa koskeva palvelusopimus

Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon kello 21.00 mennessä. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea kello 22.30 mennessä. Tästä poikkeavasta hoitoajasta neuvotellaan perhekohtaisesti.

Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, joille on varattu hoito kello 8.15 tai aikaisemmin

Lounas tarjotaan niille lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu kello 11.00-12.00 väliselle ajalle

Välipala tarjotaan kello 14.00 jälkeen

Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 18.00 jälkeen

Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 20.00 jälkeen.

Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat vanhemmat lapsen ruokailusta

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.