Kasvatusyhteistyö

 

Kasvatusyhteistyö on varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien välistä keskinäistä ja vastavuoroista vuorovaikutusta. Kasvatusyhteistyötä ohjaavat kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja dialogisuuden periaatteet.

Siilinjärven kunnassa kasvatusyhteistyö toteutuu henkilöstön koulutuksena ja yhteisinä työkäytäntöinä varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen tavoitteena on lapsen kasvun kannattelu, vanhemmuuden vahvistaminen, perheiden osallistaminen ja toimiva kasvatusyhteistyö.

Varhaiskasvatuksen työkäytäntöjä ovat portaittain tapahtuva varhaiskasvatuksen aloitus, varhainen puheeksi ottaminen ja lapsen kasvun tukemisen prosessi.

Yhteistyö kodin, varhaiskasvatuspaikan ja neuvolan kanssa