Västäräkit

Västäräkit on Vuorelan päiväkodin erityisryhmä. Ryhmän kaikilla lapsilla on erityisen tuen tarvetta.

Ryhmässä on tänä lukuvuonna 10 lasta.  Esikoululaisia on 6 ja 4 lasta käy
ns. 0-luokkaa.

Ryhmän henkilökuntaan kuuluu erityisopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja.

Jokaisella lapsella on oma vastuuaikuinen. Hän on mukana lapsen palavereissa mahdollisuuksien mukaan. Hän myös omalta osaltaan huolehtii lapsen oppimissuunnitelman (tehostettu tuki) tai HOJKS:n käytännön toteutuksesta.

Västäräkit:
puh. 044 7401 780