Esiopetus

Esikouluvuotemme tavoitteena on tukea turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsen halua uuden oppimiseen ja itsensä ilmaisuun. Kouluvalmiuksien, sosiaalisten taitojen ja terveellisten elämäntapojen vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Toimintamme rakentuu Siilinjärven esiopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Pöljän esiopetuksen painoalueita ovat työskentelytaidot, oman toiminnan ohjaus ja sosiaaliset taidot.