Yhteistyö

Vanhempien kanssa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä.
Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa heti kun vanhemmille varmistetaan lapsen päivähoitopaikka.
Omahoitaja soittaa vanhemmille ja sopii tutustumisjaksosta päiväkotiin.
Käymme mielellämme aloituskeskustelun ja päiväkotiin tutustumisen ensin vanhempien kanssa, ilman lasta.
Vanhempien halutessa omahoitaja tulee tutustumaan lapseen myös lapsen omaan kotiin ennen päiväkotiin tutustumista.

Jokaisen vanhemman kanssa pidetään keskustelu lapsen kehityksestä ja kasvusta vähintään kerran toimikaudessa (vasu).

Hyvä ja riittävä yhteistyö päiväkodin sisällä on toiminnan perusedellytys. Tieto yhdessä hoidettavasta lapsesta tulee siirtyä jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Päiväkodin muita yhteistyötahoja ovat lähialueen päiväkotien ja perhepäivähoidon lisäksi lastenneuvola, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologi, koulu, sosiaalitoimi, seurakunta ja perheneuvola.