Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on tavoitteelista ja suunnitelmallista  kasvatustoimintaa. Päätavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Sanotaan, että leikki on lapsen työtä ja niinpä lapsen leikillä on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksessa. Päivähoidossa lapsella on enemmän mahdollisuuksia ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä kaiken kasvattajien antaman hoidon, kasvatuksen ja opetuksen lisäksi. Jo varhaislapsuudessa muotoutuu lapsen itsetunto ja myönteinen minäkäsitys, vuorovaikutustaidot ja suhtautuminen toisiin ihmisiin; empatia.

Yhteistyö lapsen vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden välillä (=kasvatuskumppanuus) tuo lapselle jatkumoa ja turvallisuutta eri kehitysvaiheissa – ja parhaimmat edellytykset sille, että voimme kasvatusammattilaisina tukea vanhempia onnistumaan lapsensa kasvatuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelmalla olemme saaneet yhtenäiset hoito-, kasvatus- ja opetustavoitteet Siilinjärven kunnan päivähoitoon. Kasvattajan Käsikirja tukee käytännön kasvatustyötä. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Päiväkoti Pilvilinna on tehnyt oman varhaiskasvatussuunnitelman Siilinjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.

Tavoitteena on, että kaikissa lapsiperheiden palveluissa omaksutaan lapsi- ja perhelähtöiset varhaiskasvatuksen tavoitteet, toimintatavat ja yhteistyökäytännöt.