Laatutyö

Päiväkoti Pilvilinnassa toimii jotoryhmä, joka pitää yllä keskustelua päivähoidon laatuun liittyvistä asioista. Johtoryhmässä työstetään mm. Pilvilinnan laatutoimintaohjeita sekä päiväkotimme jokapäiväiseen toimintaan liittyviä asioita.

Toimintaohjeista yli puolet on sisällöltään asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen liittyviä. Osa toimintaohjeista sisältää ohjeita henkilökunnan työkäytäntöihin. Toimintaohjeet ovat nähtävillä päiväkodin ryhmien laatukansioissa ja niitä jaetaan vanhemmille, kun se katsotaan tarpeelliseksi.