Johtaminen

 

Päiväkoti Pilvilinna laajentui vuoden 2013 alussa Suomen suurimmaksi – 17 lapsiryhmän, yli 250 lapsen ja noin 60 työntekijän päiväkodiksi. Päiväkoti Pilvilinnassa on kaksi päiväkodin johtajaa ja varajohtaja, joiden kesken tehtävät ja vastuualueet on jaettu.

Aulikki Hartikainen vastaa henkilöstöhallinnosta ja mm. opiskelijoihin liittyvistä asioista. Hän toimii esiopetusryhmien ja erityisryhmien vastuujohtajana. Raija Savolaisen vastuualueena on mm. uusien lasten valitseminen ja sijoitus päiväkodin lapsiryhmiin. Hän toimii alle esikouluikäisten lapsiryhmien vastuujohtajana. Varajohtaja Marika Hallikainen vastaa mm. päiväkodin yhteistilausten tekemisestä ja työvuorolistojen suunnittelun opastuksesta.

Päiväkoti Pilvilinnassa jaettu johtajuus tarkoittaa sitä, että päiväkodin molemmalla johtajalla on koko ajan kaikkiin asioihin täydellinen päätösvalta. Yhteistyö ja tiedonsiirto johtajien välillä on saumaton. Samoin monia vastuutehtäviä on delegoitu tiimien vetäjille ja työntekijöille.