Esiopetus

Päiväkoti Pilvilinnassa tarjotaan esiopetusta viidessä lapsiryhmässä ( Esikot, Vekkulit, Kilimut, Vintiöt ja Velemut ) vuosittain 75-100 lapselle. Esiopetusryhmässä kuusivuotias harjaannuttaa kouluvalmiuksiaan ja voi jo esiopetusvuoden aikana tutustua tuleviin koulu- ja luokkakavereihinsa. Kaikki päiväkodin esikouluryhmät sijaitsevat kolmannessa kerroksessa.

Maksutonta esiopetusta annetaan enintään 20 tuntia viikossa, yhteensä 700 tuntia esiopetusvuoden aikana. Esiopetuspäivät noudattavat pääsääntöisesti koulujen työjärjestystä.

Mikäli eskarilainen tarvitsee päivähoitoa edellä mainitun ilmaisen esiopetuksen lisäksi tai koulujen loma-aikoina, on hänellä siihen oikeus ja siitä peritään päivähoitomaksu. Päiväkoti Pilvilinnassa päättyy toimikauden 2016-17 esikoululaisten päivähoito-oikeus 31.7.2017.

Esiopetus alkaa 23.8.2016 ja päättyy 31.5.2017. Mikäli esikoululainen tarvitsee päivähoitoa elokuun alussa 2017 ennen koulun alkua, tulee vanhempien järjestää se itse.

Maksutonta esikoulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella.Kuljetukseen hakulomake on palautettava päiväkotiin esiopetusilmoituksen yhteydessä esiopetustoimikautta edeltävänä keväänä.Siilinjärvellä kuljetus järjestetään koulukyydeissä.