Tiitiäiset

Tiitiäiset - ryhmässä taapertelee 1-3-vuotiaita lapsia. 


Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Ryhmässämme toteutamme vastuuhoitajakäytäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että vastuuhoitaja huolehtii yhdessä perheen kanssa lapsen mahdollisimman lempeästä ja kiireettömästä hoidon aloituksesta. Vastuuhoitaja voi esimerkiksi vierailla ennen päivähoidon aloitusta lapsen kotona, tutustuen näin lapseen hänen tutussa ympäristössään.
 
Pidämme tärkeänä luottamuksellista yhteistyötä perheiden kanssa.

Tavoitteenamme on auttaa lasta kasvamaan ja kehittymään turvallisessa ja lämpimässä ilmapiirissä.
Päivärytmimme muodostuu perushoitotilanteiden ympärille ja harjoittelemme asteittain omatoimisuutta. Tuemme lasten kielellistä kehitystä arjen toiminnoissa ja toiminnallisilla tuokioilla. Selkeä ja säännöllinen rytmi sekä johdonmukaiset rajat antavat pienelle lapselle turvallisuuden tunnetta.
 
Pienten lasten kasvu- ja oppimisympäristössä olemme huomioineet:

-rauhallisuuden ja kiireettömyyden
-leikki- ja pienryhmätoiminnan
-tilan ja lelujen turvallisuuden
-liikkumiseen innostavan ja mahdollistavan ympäristön.
 
Tiitiäisten puhelinnumero on 044 740 1875