Piiperoiset


Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Ryhmän lapset ovat 3-5 vuotiaita. 
 
Piiperoiset ja Sirpakat toimivat yhteistyöryhminä:

- ryhmien lapsia ja henkilökuntaa yhdistää paja- ja leikkitoiminta. Käytännössä se tarkoittaa, että ryhmätilat ovat kummankin lapsiryhmän hyötykäytössä. Näin saamme lapsille monipuolisen oppimisympäristön. 

- monenlaisten, toiminnallisten pajojen kautta ryhmien lapset toimivat enemmän yhdessä ja harjoittelevat kaveritaitoja.

- kummankin ryhmän tiimit tekevät yhteistyötä niin pedagogisessa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa kuin arjen yhteistyössäkin.

- ryhmätilojen työnimenä on ollut: Ilo kasvaa liikkuen, joten sisustuksellisestikin avaamme ovet uusille oppimistavoille ja menetelmille uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman myötä.


Piiperoisten puhelin numero : 044 7401876