Päiväkodin arvot

PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUSHyvinvoiva lapsi toimivassa yhteisössä


Arvoja toteutamme toiminta-ajatuksessamme seuraavasti.

Päiväkotimme on meistä kuin pieni kylä, jossa eri ryhmät muodostavat yhteisön ja ryhmien jäsenet ovat kylän asukkaita. Kyläyhteisössämme opetellaan toimimaan monenlaisten ja ikäisten kyläläisten kanssa. Yhdessä harjoitellaan erilaisia perustaitoja.Meille on tärkeää, että kylällämme koetaan oppimisen iloa. Hoito-, kasvatus- ja opetustyömme suunnittelu ja toteutus perustuvat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin.

Ajattelemme, että porukalla pärjätään parhaiten. Vanhemmat kuuluvat kyläläisiin. Heidän kanssaan voimme yhdessä kehittää, arvioida ja luoda yhteistä hyvinvointia ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Toivomme, että kyläläisillämme olisi tahto tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen.

Työkavereina huolehdimme jokainen omien työyhteisötaitojemme ja oman ammattirooliamme ja - osaamisemme kehittämisestä. Huoltajat kohtaamme oman ammattiroolimme kautta kasvatuskumppanuusperiaatteilla ja asiakaspalvelua hoidamme varhaiskasvatuspalvelun toiminta-ohjeiden mukaan. Siilinjärven kunnan henkilöstö-ohjeistukset ovat työpaikkamme peruspilarit.

Pikkukylämme ei ole ”täydellinen” tai ”valmis”. Aina riittää kehittämistyötä ja yhdessä sovittavia ja ratkaistavia asioita. Oppiminen ja kokeileva toimintakulttuuri ovat yhteinen juttumme. Kylässämme saa olla eri mieltä, erilainen ja omanlainen. Yhdessä pärjätään ja palaveerataan yhteisistä asioista.

Kylämme aikuisten toiminta on lapsille malli vastuullisuudesta ja asioiden hoitamisesta.Ongelmatilanteissa käytämme ratkaisukeskeisiä ajatusmalleja ja – asenteita. Myönteisyys ei ole vaikeuksien ja ongelmien kieltämistä, vaan tapaa muuntaa ne oppimistavoitteiksi. Virheistä opimme.

Tavoitteenamme on, että kylämme elää tätä päivää lapsen ja perheen tarpeet huomioiden laadukkaan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaan. Verkostoituminen on meillä yhteistyöväline. Omassa kylässäkin pärjäämistä auttaa yhteistyö muiden kanssa.

Kun lapset lähtevät meidän kylältä maailmalle, kuten on tapana sanoa, kun heidän on aika kohdata uusia seikkailuja, toivomme, että lapset pärjäisivät omina itsenään, olisivat yhteistyötaitoisia toimijoita ja valmiita kohtaamaan turvallisin mielin tulevat haasteensa.