Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Hakeminen ja maksut » Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tuloselvityksiä ei ole toimitettu määräajassa, maksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaan (1.8.2016 alkaen 290 €/kk).

Kaikkien varhaiskasvatuksen aloittavien lasten huoltajien tulee täyttää ja palauttaa tuloselvitys- ja palvelusopimuslomake viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Perheen olosuhteiden muuttuessa esim. tulojen muuttuminen
> +/- 10 % tai perhekoon muuttuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta takautuvasti.

Perheille, jotka eivät poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi tarvitse varhaiskasvatusta jokaisena toimintapäivänä, voidaan tehdä 10 tai 15 päivän sopimus. Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Sopimusta ei voida tehdä eikä muuttaa takautuvasti. Asiakasmaksu saadaan, kun lapsen kuukausimaksu jaetaan 20:llä ja kerrotaan sovituilla hoitopäivillä. Hoitovuorot ja sovitut vapaapäivät on ilmoitettava hoitoviikkoa edeltävänä tiistaina klo 10 mennessä. Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairauspäivä tai muu poissaolo, lasketaan kyseinen päivä hoitopäivän veroiseksi päiväksi.

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Asiakasmaksun määrittämiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa  yhteydenotot varhaiskasvatuspalveluiden toimistosihteereihin, Sari Linna p.044 740 1973 tai 
Anne Pelkonen p.044 740 1615

Toimistosihteerit

Anne Pelkonen
p. 044 740 1615
anne.pelkonen(at)siilinjarvi.fi
Pohjoinen:
Harjamäki, Leppäkaarre, Pilvilinna, Päivärinne, Pöljä ja Simonsalo

Sari Linna
p. 044 740 1973
sari.linna(at)siilinjarvi.fi
Etelä:
Haaparinne, Kasurila, Kehvo, Pikkusiili, Toivala ja Vuorela