Siilinjärven peruskoulujen Wilma

Siilinjärven kunnan kaikissa peruskouluissa on käytössä Wilma-järjestelmän huoltajaosio, jonka kautta huoltajilla on mahdollisuus seurata lapsensa koulunkäyntiä.

Wilmassa voi nähdä ja tarkastella mm. seuraavia asioita:

  • oppilaan opintosuoritukset, jotka koostuvat oppiaineiden ja kurssien arvosanoista
  • poissaolot ja huomautukset
  • oppilaan saama tuki ja pedagogiset asiakirjat (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)
  • koulun opettajaluettelo (luettelossa RO tarkoittaa luokanvalvojaa)
  • koulun laatimat tiedotteet ajankohtaisista asioista.

Poissaolot ja huomautukset näkyvät heti, kun ne on koulussa kirjattu järjestelmään. Huomautuksiin opettajat voivat kirjata esim. tekemättömät läksyt. Poissaolot pyritään pitämään ajantasalla päivittäin.

Wilmassa huoltaja ja lapsen opettaja pystyvät lähettämään viestejä toisilleen. Viestit eivät näy muille opettajille tai toiselle huoltajalle.

Koulu voi käyttää Wilmaa myös yhtenä koulun tiedostuskanavana ja tiedottaa siellä huoltajille koulun ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Huoltajan Wilma-tunnus on henkilökohtainen, ja se on voimassa niin kauan kun huollettava käy Siilinjärven kunnan peruskoulua. Saman huoltajatunnuksen alla näkyvät kaikki sinne liitetyt perheen peruskouluikäiset lapset.

Wilma-tunnuksen/avainkoodin antaminen huoltajalle
Huoltaja saa lapsensa koulusta avainkoodin, jonka avulla hän luo itse itselleen Wilma-tunnuksen. 

Kesäloman aikana Siilinjärvelle muuttaneen peruskoululaisen huoltaja saa avainkoodin pääsääntöisesti vanhempainillassa. Ne huoltajat, jotka eivät ole paikalla vanhempainillassa, saavat avainkoodit alkusyksystä postitse kotiin.

Wilma-tunnusta voi käyttää vain lapsen virallinen huoltaja, jolle myös avainkoodi luovutetaan.

Huoltajan Wilma-tunnuksen tekeminen
Wilman käyttöönottoa varten huoltajalla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Huoltaja luo itse itselleen tunnuksen koululta saamansa avainkoodin avulla. Wilma ohjaa tunnuksen teossa vaihe vaiheelta.

Tunnuksen luominen aloitetaan osoitteessa https://wilma.siilinjarvi.fi/connect antamalla sähköpostiosoite, johon tunnus yhdistetään. Annettuun sähköpostiosoitteeseen tulee varmistusviesti, jossa on linkki Wilmaan. Linkki vie sivulle, jossa tunnuksen tekemistä jatketaan antamalla ensin avainkoodi. Sen jälkeen Wilma ohjaa tunnuksen tekemistä. Lopuksi Wilma ilmoittaa, kun tunnuksen luominen on onnistunut. Ilmoitussivulla on linkki, josta pääsee Wilman kirjautumissivulle.

Huoltajan antamasta sähköpostiosoitteesta tulee hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanan huoltaja keksii itse tunnusta tehdessään. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää kolmea seuraavista: isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita tai erikoismerkkejä. Erikoismerkkejä ovat esim. pilkku, kaksoispiste ja kysymysmerkki.

Uuden lapsen yhdistäminen jo olemassa olevaan huoltajan Wilma-tunnukseen
Uuden lapsen yhdistäminen jo olemassa olevaan huoltajan Wilma-tunnukseen tapahtuu myös koululta saadun avainkoodin avulla. 
Yhdistäminen voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 

a) Yhdistäminen tehdään Wilman sisällä, jolloin huoltaja kirjautuu Wilmaan jo olemassa olevalla tunnuksellaan. Uusi lapsi lisätään antamalla avainkoodi kohdassa käyttöoikeudet, Wilma ohjaa yhdistämistä.  


b) Yhdistäminen tapahtuu samaa reittiä edeten kuin tunnuksen luominen. Tällöin yhdistäminen aloitetaan osoitteessa https://wilma.siilinjarvi.fi/connect antamalla avainkoodi. Wilma ohjaa yhdistämistä.  

Kirjautumisosoite
Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa https://wilma.siilinjarvi.fi. 

Salasanan unohtuminen
Mikäli salasana on päässyt unohtumaan, huoltaja luo itse itselleen uuden salasanan Wilman kirjautumissivulla olevan "Unohditko salasanasi?" -linkin kautta.

Wilman ilmoitusasetukset
Wilma ei automaatteisesti lähetä huoltajalle ilmoitusta uusista viesteistä ja tiedotteista, jotka koulu on Wilmaan lisännyt. Huoltaja pystyy saamaan lisäyksistä viestin sähköpostiinsa muuttamalla Wilman ilmoitusasetuksia. 

Yleisiä virhetilanteita
Huoltajan Wilma-tunnuksen luomisosoitetta ja Wilman kirjautumisosoitetta ei suositella etsittäväksi googlettamalla vaan kirjoittamalla tarkka nettiosoite selaimen osoiteriville.

Huomioitavaa on myös, että Siilinjärven peruskoulun Wilma ja lukion Wilma toimivat eri kannassa. Tästä johtuen saman perheen peruskoululaisia ja lukiolaisia ei pysty yhdistämään saman huoltajatunnuksen alle.