Siilinjärvi » Koulut ja opetus » Perusopetus » Kouluun ilmoittautuminen

Siilinjärven kunnan peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Huoltaja ilmoittaa lapsensa peruskoulun ensimmäiselle luokalle
 - palauttamalla kotiin lähetetyn ilmoittautumis-
lomakkeen koululle 23.1.2018
ilmoittautumisen kellonajat kouluittain
ja/tai
 - sähköisesti ajalla 15.1. - 22.1.2017.

Kirjeet koteihin lähetetään viikolla 2. Mikäli kotiin ei ole tullut tiedotetta kouluun ilmoittautumisesta, lomakkeen voi tulostaa tästä

Syksyllä 2018 peruskoulun aloittavat vuonna 2011 syntyneet tai edellisenä vuonna lykkäystä saaneet lapset. Huoltaja ilmoittaa lapsensa sen koulunkäyntialueen kouluun (ensisijainen koulu), jonka alueella hänen kotinsa on syyslukukauden 2018 alussa.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun ja koulupaikan määräytyminen perustuu oppivelvollisen viralliseen kotiosoitteeseen ja koulu-/sivistyslautakunnan hyväksymiin koulunkäyntialueisiin. Oppilaan viralliseksi kotiosoitteeksi katsotaan väestörekisterin ilmoittama osoite.

-

Haaparinteen asuinalueen lapset ilmoitetaan joko Toivalan tai Vuorelan kouluun sen mukaan mitä esikouluun mennessä on sovittu. Jos asiassa on epäselvyyttä, ilmoittautumis- ja koulupaikkaa voi tiedustella Toivalan ja Vuorelan koulun rehtoreilta:
Toivalan koulu, rehtori Eeva Laitinen, puh. 044 740 1711
Vuorelan koulu, rehtori Markus Jauhiainen, puh. 044 740 1701. 

-

Toivalan koulunkäyntialueen kuopiolaiset ns. yhteisalueella asuvat lapset ilmoitetaan Toivalan kouluun.

Koulunkäyntioikeutta toissijaiseen kouluun hakevat
Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös oman koulunkäyntialueensa ulkopuoliseen kouluun (toissijainen koulu) perustellusta syystä. Koulunkäyntioikeutta on haettava ja päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja toissijaisen koulun rehtorin lausuntoon pohjautuen. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja kustannuksista.
Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja koulunkäyntioikeushakemus

Koulunkäynnin aloittamiseen lykkäystä hakevat
Psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella lapselle voidaan myöntää lupa aloittaa perusopetus vuotta laissa säädettyä myöhemmin. Tällöin lapsesta on toimitettava hakemus asiantuntijalausuntoineen koulutoimistoon. Lykkäyksestä on myös ilmoitettava 23.1. mennessä joko koululle tai koulutoimistoon ellei hakemusta ole toimitettu siihen mennessä koulutoimistoon.  
Lykkäyshakemus

Erityisluokalle hakevat
Erityisluokkapaikkaa hakevat lapset tulee ilmoittaa lapsen ensisijaiseen kouluun, joka mainittu kotiin tulleessa tiedotteessa. Sähköisen ilmoittautumisen sijaan suositellaan ilmoittautumista henkilökohtaisesti koululla, ja tässä yhteydessä olisi hyvä mainita erityisluokalle hakemisesta. Varsinainen erityisluokalle hakeminen tapahtuu lapsen päiväkodin kautta alkuvuoden 2018 aikana.
Erityisluokkapaikan saamisesta ja mahdollisesta sijoituskoulusta tiedotetaan perheille kevään 2018 aikana.

Maksuttomaan koulukuljetukseen hakevat
Lisätietoja koulukuljetuksesta saa koulutoimistosta,
puh. 044 740 1307.
Peruskoulun koulukuljetuksen perusteet ja ohjeet ja koulukuljetushakemus

Iltapäivätoimintaan hakevat
Iltapäivätoimintaa järjestävät Siilinjärven kunta, Siilinjärven Pesis ry, Juniori-KalPa ry ja Siilinjärven seurakunta. Iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu sähköisesti ajalla  15.1. - 20.4.2018.
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta tästä linkistä ja numerosta 044 740 1821. 

Kunnasta muuttavat / muun kunnan alueella koulua käyvät siilinjärveläiset
Mikäli lapsi ei aloita koulunkäyntiä Siilinjärven kunnassa poismuuton vuoksi tai hän aloittaa koulunkäynnin muun kunnan alueella sijaitsevassa koulussa (steinerkoulu, kristillinen koulu, toisen kunnan peruskoulu tms.), asiasta on ilmoitettava Siilinjärven koulutoimistoon tai kotiin tulleessa tiedotteessa mainitulle koululle.

Kouluun tutustuminen
Kukin koulu järjestää kouluun tutustumispäivän huhti-toukokuun aikana. Koulut tiedottavat tutustumispäivästä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja pääsääntöisesti koulun läheisyydessä olevan päiväkodin kautta.

Sähköinen ilmoittautuminen (aj. 15.1. - 22.1.2018)
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmällä, joka vaatii kirjautumista varten tunnuksen. Huoltaja luo itselleen tunnuksen avainkoodin avulla. Viikolla 2 lähetetään koteihin tiedote/kirje kouluun ilmoittautumisesta ja siinä mukana menee lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille avainkoodit, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomisen. Kouluun ilmoittaudutaan kuitenkin vain yhden huoltajan tunnuksella.  
Luodut Wilma-tunnukset ovat voimassa myös lapsen peruskoulun ajan.

Ohje henkilökohtaisen tunnuksen luomisesta.

Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitse ylävalikosta "Lomakkeet", jolloin "Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen" -lomake tulee valittavaksi.

Lisätietoja

toimistosihteeri
Anne Kaukola
puh. 044 740 1306