Siilinjärvi » Koulut ja opetus » Lukio-opetus » Opetussuunnitelma ja opiskelu

Opetussuunnitelma ja opiskelu

Lukioissa on meneillään valtakunnallinen opetussuunnitelma-uudistus. Siksi Siilinjärvenkin lukiossa on käytössä kaksi eri opetussuunnitelmaa:

Siilinjärven lukio on mukana Opetusministeriön tuntijakokokeilussa. Lukuvuosina 2016 - 2017 ja 2017 - 2018 lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat voivat halutessaan valita opiskelevansa kokeilutuntijaon mukaisesti. Tällöin opinto-ohjelmassa on huomattavasti enemmän valinnaisuutta reaaliaineiden osalta ja opiskelija voi jo lukioaikanaan keskittyä jatko-opintosuunnitelmiensa kannalta tärkeimpiin reaaliaineisiin. Lisätietoa kokeilusta Opetusministeriön sivuilta: Lukiokoulutuksen kehittäminen

Siilinjärven lukion opetustarjonta on monipuolinen, valtakunnallisten kurssien lisäksi tarjonnassa on monia koulukohtaisia kursseja. Valinnaisina vieraina kielinä tarjoamme lyhyttä ja pitkää saksaa sekä lyhyttä ranskaa, venäjää ja latinaa.

Yhteistyö toisten oppilaitosten kanssa monipuolistaa kurssitarjontaa lukion oman opetustarjonnan lisäksi:

  • Isoverstaan verkkokursseilla voi opiskella vaikka kesällä.
  • Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa toteutamme kahden tutkinnon opintoja.
  • Aikuislukioiden, kansalaisopistojen ja muiden oppilaitosten opintoja voidaan liittää lukio-opintojen osaksi.
  • Korkeakoulujen kanssa toteutetaan yhteisprojekteja.

Siilinjärven lukio on Kuopion alueen urheiluakatemian yhteistyöoppilaitos. Siilinjärven lukiolaisilla on mahdollisuus hakea akatemiaurheilijaksi ja sisällyttää oman lajin urheiluvalmennusta lukion opintoihin.

Lukio-opiskelussa käytetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Opiskelun sujumisen ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksin tarvittavien taitojen harjoittelemisen takia edellytämme opiskelijoilta oman kannettavan päätelaitteen hankintaa. Opastamme hankinnassa lukion aloitusvaiheessa.

Siilinjärven lukiossa opiskellaan viidessä jaksossa. Koulupäivä sijoittuu yleensä klo 8.15 - 14.25 välille, yhtenä päivänä viikossa oppitunnit jatkuvat klo 16 saakka. Näiden lisäksi iltapäivisin on tarjolla kerho- ja projektityyppistä toimintaa.

Lukuvuoden työajat ja tuntikaavio löytyvät lukion kotisivuilta.