Kerro ja vaikuta liikenneväylien kunnossapitoon!

Kunnossapito-ongelma
Kunnossapito:
Asfalttipäällyste rikki
Päällyste heikkolaatuinen
Hiekkapäällysteessä kuoppia
Reunakivi korkea
Äkillinen kohouma
Puutteita liikennemerkeissä
Maalausmerkintä puutteellinen
Irtoainesta tiellä
Suunnittelullinen ongelma
:
Pyörätie puuttuu, vaikka olisi tärkeä
Pyörätie liian kapea
Vaarallinen risteysjärjestely
Liikennemerkki puuttuu
Sopimaton liikennejärjestely
Kasvillisuus liian lähellä
Näkemäeste
Paikka: (kuvaile paikka niin, että se on helposti löydettävissä)
:
Ajorata
Kevyen liikenteen väylä
Muu (osoite yms):
:
Ongelma ilmeni
pv/kk/vuosi:
Vian vakavuusaste
:
Hengenvaarallinen
Vaarallinen
Vakava haitta
Muu
:
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä
:
Sähköpostilla
Puhelimitse
Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero: