Siilinjärvi » Kuntainfo » Tilastot » Väestö

Väestö

Kunnan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 21 768 asukasta, jossa  laskua edellisvuoteen -26 asukasta (-0,1 %)

Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. 1980-luku oli voimakkaan kasvun aikaa, kasvua 3 581 asukasta. Vuosien 1990-1999 kasvu oli 1040 asukasta ja vuosien 2000-2009 kasvu 1380 asukasta.

Kuluvalla vuosikymmenellä väestön kasvu kuntastrategian mukaan on 1500 - 2200 asukasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienenevä luonnollinen kasvu korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Tavoitteena on vuoteen 2025 saakka kokonaiskasvu vähintään 150 asukasta vuodessa.

Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2015 oli 40,2 vuotta, mikä on 16:ksi alhaisin yli 15 000:n asukkaan kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,6 % (Pohjois-Savo 15,1 %, koko maa 16,3 %).

Kunnan asukkaista  vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas
neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella.

Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2015 oli 75,7 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 71,4 % ja koko maa 70,7 %).