Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa » Talousarvio

Talousarvio

Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Siilinjärven kunnanhallitus käsittelee 20.–21.11.2017 kunnanjohtajan esitystä talousarvioksi 2018. Valtuusto päättää talousarviosta 11.12.2017. Esitys on nähtävillä kunnan nettisivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat  Kunnanhallitus 20.11. http://dakota.siilinjarvi.fi/D5Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20173183

Keskeiset tunnusluvut talousarviosta

 

TA 2018

    esitys 

 TA 2017
 Kunnallisvero-%

 21,25

21,25 

 Kiinteistövero-% (asunto)

0,65 

 0,65

 Verotulot, milj. €

 86,4

84,4

 Valtionosuudet, milj. €

 32,8

31,6

 Toimintamenot, milj €

133,9

133,0

 Vuosikate, milj. €

6,9

4,0

 Investoinnit, milj. €

 10,8

10,5

 Lainat euroa / asukas

3 092

 3 153

 Lainakanta, milj. €

 67,5

69,2