Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa » Talousarvio

Talousarvio

Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 kokouksessaan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman.

Keskeiset tunnusluvut talousarviosta

 

  TA 2018

  TA 2017

 Kunnallisvero-%

 21,25

21,25 

 Kiinteistövero-% (asunto)

0,65 

 0,65

 Verotulot, milj. €

 86,4

84,4

 Valtionosuudet, milj. €

 32,8

31,6

 Toimintamenot, milj €

133,9

133,0

 Vuosikate, milj. €

6,9

4,0

 Investoinnit, milj. €

 10,8

10,5

 Lainat euroa / asukas

3 092

 3 153

 Lainakanta, milj. €

 67,5

69,2