Siilinjärvi » Kuntainfo » Taloustietoa

Talous

Talousarvio
Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy ennen edellisen vuoden loppua.

Tilinpäätös
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Taloushallinnon palvelut ostetaan Kuhilas Oy:ltä
Siilinjärven kunta ostaa taloushallinnon palvelut Kuhilas Oy palvelukeskukselta. Ostolaskujen  maksatukseen ja myyntilaskujen saatavien hoitoon liittyviä lisätietoja antaa Kuhilas Oy.

Kunnan laskutusosoitteet löytyvät Laskuttaminen-sivulta.

IS-Hankinta Oy kilpailuttaa hankinnat
IS-Hankinta Oy vastaa seudullisesti keskitetyistä hankinnoista, materiaalitoimen tietojärjestelmistä ja logistisista ratkaisuista ns. HALO-yhteisöjen alueella. 

IS-Hankinta Oy:n rooli hankintayksikkönä perustuu HALO-yhteistyöhön liittyneiden osapuolten allekirjoittamaan yhteistoimintasopimukseen.

IS-Hankinta Oy 
Viestikatu 3, 3. krs, 70600 Kuopio

Palveluksessanne

talousjohtaja
Pekka Takkinen
puh. 044 740 1103

talouspäällikkö
Eeva Miettinen
puh. 044 740 1692

taloussuunnittelija
Markus Piirainen
puh. 044 740 1415

toimistosihteeri
Helena Kononov
puh. 044 740 1210

tarkastusasiantuntija
Päivi Heikkinen
puh. 044 740 1212

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kuhilas Oy:n yhteystiedot