Koulut


kuva: Ekocentria/Tero Takalo-Eskola


Kouluruokailu on olennainen osa opetus- ja kasvatustehtävää ja sen onnistuminen on koko koulun yhteinen asia. Kouluruokailun tarkoituksena on ensisijaisesti oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon ylläpitäminen ja edistäminen. Riittävä, terveellinen ja maukas kouluruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää ravintoa - se on nautinto, joka lisää koulussa viihtyvyyttä. Kouluruokailuun kuuluu myös hyvät ruokailutavat ja hyvä käyttäytyminen sekä jokaisen omalta osaltaan huolehtiminen ruokailutilan siisteydestä ja viihtyvyydestä.

Noudatamme kouluruokailussa kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ravitsemussuositusten mukaisesti kiinnitämme huomiota aterioiden ravintosisältöön, suolan määrään ja raaka-aineiden valintaan. Kouluaterian tulee sisältää mm. kasviksia, marjoja, hedelmiä, runsaskuituista leipää, vähärasvaisia liha- ja maitotaloustuotteita sekä kasvisrasvalevitettä.

Koululounas kattaa yhden kolmanneksen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen oppilas söisi kouluaterian päivittäin, sellaisena kuin se on suunniteltu. Ateriakokonaisuus kattaa päivittäin lämpimän ruuan, kasvislisäkkeen, ruokajuoman (maito / piimä), leivän ja kasvisrasvalevitteen. Lautasmalliannoksella saadaan konkreettisesti näytettyä, miltä oikeanlainen ruoka-annos lautasella näyttää.

Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat oman aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella. Lisäksi on ruokailijoita, joilla uskonnolliseen ryhmään kuuluminen rajoittaa ruokavaliota. Kaikki erityisruokavalioilmoitukset tehdään kouluterveydenhoitajan kautta keittiölle. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaa, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moni allerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaa poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta.

Huoltajat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista oppilaiden ruokailuun liittyvistä asioista ruokailupaikan henkilökunnan kanssa.

Useassa Siilinjärven kunnan koulussa on suoritettu kouluruokadiplomi. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin ansaitakseen koulun on läpäistävä kouluruokadiplomi.fi-sivuston 45-kohtainen kysymyssarja, jossa testataan kouluruoan ravitsemuslaadun lisäksi ruokailutilanteen sujuvuutta, ruokailun sosiaalista ja kasvatuksellista ulottuvuutta sekä keittiön ja kouluyhteisön kestäviä toimintatapoja.

Lomakkeet

Tulosta tästä koulujen erityisruokavalio-lomake ja palauta kouluterveydenhoitajalle.

Erityisruokavalio koulussa -tiedote vanhemmille

Linkkejä

Linkki Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuille uudet kouluruokasuositukset

Linkki valtion ravitsemisneuvottelukunnan sivuille, lautasmalli

Kouluruokadiplomi