Siilinjärvi » Kuntainfo » Osallistu ja vaikuta » Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 28 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Alla olevalla lomakkeella (avautuu linkistä) voit tehdä aloitteita, jotka koskevat Siilinjärven kunnan toimintaa. Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista.

Kirjallisen aloitteen voit toimittaa tuomalla sen kunnan kirjaamoon tai postin välityksellä (yhteystiedot oikealla).

Kuntalaisaloitelomake


Aloite toimitetaan kunnan kirjaamosta asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, älä kirjoita viestiin arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnustasi, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteesi etenemistä voit tiedustella kunnan kirjaamosta.

Valtakunnallinen kuntalaisaloite.fi

Siilinjärven kunta on mukana 10.9.2013 julkaistussa valtakunnallisessa kuntalaisaloite.fi:ssä. Voit laittaa kuntalaisaloitteesi siis myös sitä kautta. Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kuntalaisten on mahdollista tehdä palvelun kautta myös neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita.

Kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen voi tehdä 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista ja valtuustokäsittelyä edellyttävän kuntalaisaloitteen 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Näiden aloitteiden tekeminen ja niihin osallistuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista palveluun.

Aloitteen vastaanottaja

Siilinjärven kunta
Kirjaamo
PL 5, 71801 Siilinjärvi
käyntios: Kasurilantie 1
puh. 044 740 1110
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Valtakunnallinen
kuntalaisaloite.fi