Siilinjärvi » Kuntainfo » Kunta työnantajana

Kunta työnantajana

Siilinjärven kunta on kasvava ja nuorekas noin 21700 asukkaan kunta. Kunnan palveluksessa on noin 1400 työntekijää.


Strategisena suuntana/painopistealueena vuoteen 2025 ulottuvassa kuntastrategiassa on "Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö". Em. painopistealueen strategiset tavoitteet on lueteltu seuraavana.

Kunta toimii aktiivisesti osaavan henkilöstön saamisen varmistamiseksi ja osaamiseen kehittämiseksi

 • Rekrytointia kehitetään ja se perustuu henkilöstösuunnitelmaan
 • Oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ja harjoittelijaresurssien käyttöä lisätään
 • Henkilöstön täydennyskoulutus perustuu osaamiskartoituksiin ja koulutussuunnitelmiin

Henkilöstö työskentelee mielekkäissä kykyään vastaavissa tehtävissä

 • Johtaminen ja esimiestyö on kannustavaa ja oikeudenmukasita
 • Toimiva palautejärjestelmä
 • Kannustava palkitseminen ja palkkapolitiikka
 • Työkierron ja etenemismahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Henkilöstön aktiivinen oman työn kehittäminen

Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

 • Tietoisuus henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tasosta
 • Työyhteisöt toteuttavat yhdessä hyvää työilmapiiriä ja henkilöstön työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä toimenpiteitä
 • Terveellinen työympäristö, käyttöturvalliset ja ergonomiset työvälineet

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Kasurilantie 1

Postiosoite
Siilinjärven kunta
Henkilöstöpalvelut
PL 5, 71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
faksi 017 401 132

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Henkilöstöpäällikkö
Johanna Antikainen
puh. 044 740 1201

Työhyvinvointisuunnittelija
Anne Lankinen
puh. 044 740 1202

Henkilöstösihteeri
Hannele Väätäinen
puh. 044 740 1157

Henkilöstösihteeri
Satu Yletyinen
puh. 044 740 1203