Siilinjärvi » Kuntainfo

Kuntainfo

Siilinjärvi on aktiivinen ja kasvava kunta. Asukkaita vuoden 2015 lopussa oli 21801. Vuonna 2015 asukasluvun kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 131 asukasta.

Väestö on keskimääräistä nuorempaa, sillä joka viides siilinjärveläinen on alle 15-vuotias. Väestö on myös keskimääräistä paremmin koulutettua.

Siilinjärvi ja Kuopio muodostavat yhtenäisen ja taajaanasutun, runsaan 130 000 asukkaan työssäkäyntialueen. Suurimmat työllistäjät Siilinjärvellä ovat kemianteollisuus, ilmailu ja maanpuolustus, terveydenhoitopalvelut, betoni- ja metalliteollisuus sekä muut palvelut ja matkailu.

Uusin huomattava työpaikka-alue on Rissalan lentokentän läheisyyteen sijoittuva lähes 100 hehtaarin työpaikka-alue.

Siilinjärvellä viihtyvät erityisesti lapsiperheet. Lasten päivähoitoon, koulutukseen, vanhusten hoitoon sekä terveys- ja vapaa-aikapalvelujen tarjontaan on satsattu paljon. Ne ovat panostuksia tulevaisuuteen. Uskomme, että hyvinvointipalveluilla on jatkossa entistä suurempi merkitys elinkeinoelämän kehittymiselle ja koko kunnan menestykselle.

Siilinjärvellä asuu tyytyväisiä kuntalaisia

Siilinjärveläiset ovat erittäin tyytyväisiä kuntansa palveluihin. Kuntarating-tutkimuksen (Epsi Rating) mukaan siilinjärveläiset ovat toiseksi tyytyväisimpiä kuntapalveluihinsa (vuonna 2014 ja 2015).


Siilinjärven kunta teetti vuoden 2016 loppupuolella tutkimuksen, jolla selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin, joita vastaajat ovat käyttäneet sekä palveluista tiedottamiseen. Tutkimus toteutettiin monikanavaisena tiedonkeruuna. Kyselyyn vastasi yhteensä 318 kuntalaista, jotka edustivat kaikkia ikäluokkia tasaisesti.

Kokonaistyytyväisyys Siilinjärven kunnan palveluihin on erinomaisella tasolla (asteikko 1–6):

  • Siilinjärven kunnalla on hyvä maine / keskiarvo 5,14
  • Kunnan tuottamat palvelut ovat hyödyllisiä / keskiarvo 5,07
  • Kunnan palvelut vastaavat tarpeitani / keskiarvo 4,93

Suositteluhalukkuutta kuvaavien kysymysten tulokset ovat myös hyvällä tasolla:

  • Halukkuus suositella Siilinjärven palveluita / ns. NPS-luku 38
  • Halukkuus suositella Siilinjärveä asuinkuntana / ns. NPS-luku 53

Asukaskyselyn tulokset → ks. oikea nosto

kmp/kohonent