Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Maisematyölupahakemus, Siilinjärven kuta

01.02.2018 | Maisematyölupahakemus, Siilinjärven kuta

SIILINJÄRVEN KUNTA         KUULUTUS
Rakennusvalvontatoimisto
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI
puh. 044 740 1443

Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistossa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen seuraava maisematyölupahakemus:
 
Hakija
SIILINJÄRVEN KUNTA
PL 5
71801 SIILINJÄRVI
 
Kiinteistö
Toivala, 749-416-8-63 Kalliometsä ma.
Lentokentäntien yritysalueen asemakaava-alue, Rissalan yrityskylän asema-kaava-alue ja Lentokentäntien yritysalueen ja Joensuuntien väliin jäävä alue.
Alue sijoittuu Lentokentäntien ja Joensuuntien risteyksen koillispuolelle.

Toimenpide
Lentokentän yritysalueen asemakaava-alueella suoritetaan alustan raivaus ja avohakkuu. Hakatuille EV-alueille istutetaan koivun metsätaimia. Rissalan yri-tyskylän alueella harvennetaan koivikko ja avohakataan 100-vuotias kuusikko, avohakkuun tilalle suoritetaan istutus. Lentokentäntien yritysalueen ja Joensuuntien väliin jäävä alue harvennetaan.
   
Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 9.2.-22.2.2018 Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI.
Lisätietoja antaa rakennuslupainsinööri Timo Raatikainen, p. 044 740 1433.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Osallisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua hakemusten mukainen päätös saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä kirjallinen huomautus. Huomautus on jätettävä kuulutusaikana (22.2.2018 klo 15.30 mennessä) rakennusvalvontatoimistoon (postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.
Huomautukseen on merkittävä tekijän nimi ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää huomautuksen tekijälle. Jos asia koskee huomautuksen tekijän kiinteistöä, huomautuksessa on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Huomautus on allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä.

Kuulutuspaikka ja –aika
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 8.2.-23.2.2018.
 
Siilinjärvellä 8.2.2018

Timo Raatikainen, rakennuslupainsinööri