Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

25.10.2017 | Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Suunnitelmaluonnoksen nähtävillä pitäminen

Viranomaislautakunnassa on valmisteilla vuosia 2018 – 2020 koskeva suunnitelma ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten. Suunnitelmassa arvioidaan ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen ympäristöriskit toimialakohtaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan vuosittain valvontaohjelma, jossa ympäristöriskit arvioidaan myös laitoskohtaisesti ja määritetään laitoskohtainen tarkastustiheys. Valvontaohjelmaan perustuvista toimista peritään toiminnanharjoittajalta ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Valvontasuunnitelma sisältää myös muun ympäristönsuojelun valvonnan.

Mielipiteiden esittäminen
Viranomaislautakunta varaa kaikille hallintolain 41 §:än perustuen mahdollisuuden esittää mielipiteitä ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava viranomaislautakunnalle viimeistään 17.11.2017.

Postiosoite  PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite Kasurilantie 1 
Puhelin   017 401 111 
Telekopio  017 401 132 
Sähköpostiosoite      ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika 8.00 - 15.45

Lisätietoja ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen (puhelin 044 740 1421)
 
Suunnitelmaluonnoksen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Ympäristönsuojelun suunnitelmaluonnos on nähtävillä 26.10. – 17.11.2017 Siilinjärven kunnantalolla, ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä myös kunnan internet- sivulla www.siilinjarvi.fi > Ympäristönsuojelu.

http://dakota.siilinjarvi.fi/D5Web/kokous/20173149-8-1.PDF.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 25.10. - 20.11.2017.

Arja Saarelainen
(allekirjoitettu koneellisesti)
ympäristönsuojelupäällikkö