Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2018-05-14-jattipalsamin_havitystalkoot

14.05.2018 | Jättipalsamin hävittäminen – talkooavustus haettavana

Siilinjärven kunta kokeilee tulevan kesän aikana jättipalsamikasvustojen hävittämistä omistamiltaan mailta talkooavustuksen avulla. Avustusta maksetaan 40 € / 100 m2. Kokeiluun on valittu seuraavat alueet:

1. Sikoahontien ja Lehmitien välinen puistometsäalue (noin 600 m2),
2. Metsäpekantien ja Oinaslammentien välinen puronvarsi (noin 800 m2) ja
3. Niittytien leikkikentän takana oleva puistometsikkö (noin 800 m2).

Alueilta on kitkettävä jättipalsamit yksitellen mahdollisimman varhain ennen jättipalsamien siementen kypsymistä, heinä-elokuussa. Kitketty kasvusto on kerättävä kunnan antamiin jätesäkkeihin. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kunnan puistotyönjohtajalle, joka vastaa työn valvonnasta ja jätteen toimittamisesta asianmukaiseen paikkaan.

Avustusta voivat hakea siilinjärveläiset ja siilinjärveläiset rekisteröidyt yhdistykset. Avustushakemus on jätettävä 31.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut PL5 71801 Siilinjärvi tahi sähköpostilla osoitteeseen tekniset@siilinjarvi.fi. Hakemuksessa tulee olla nimettynä talkoon vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa.

Lisätietoja antavat kunnan puutarhuri Sari Riekkinen (puhelin 044 740 1520) ja puistotyönjohtaja Tiina Korhonen (puhelin 044 740 1515).

Jättipalsamista
Jättipalsami on yksivuotinen vieraskasvi, joka on levinnyt myös Siilinjärvelle. Jättipalsami leviää helposti pelloilla, pientareilla ja metsissä ja se syrjäyttää alkuperäisiä kasvilajeja. Tämän vuoksi niiden leviämistä on tarpeen estää.

Jättipalsamin kuten jättiputkenkin hävittäminen ja niiden leviämisen rajoittaminen kuuluu vieraslajilain mukaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Kunta on hävittänyt vieraslajeja omistamiltaan mailta. Tämän kesän aikana kunta kokeilee jättipalsamin hävittämistä talkooavustuksen avulla.

Jättipalsamista ja muista vieraslajeista on kansallisessa vieraslajiportaalissa (vieraslajit.fi).


Valokuvaaja Terhi Ryttäri (kts. internetsivu http://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158/show)