Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2018-03-28-Pohjavesi_rajausten_tarkistaminen

28.03.2018 | Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta

Siilinjärvellä on käynnissä pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistaminen, joka perustuu vesienhoitolainsäädäntöön. Vastaavanlainen tarkistaminen on Pohjois-Savossa samaan aikaan käynnissä 8 muussa kunnassa, muun muassa Iisalmessa, Lapinlahdella ja Vieremällä.

Pohjavesien luokat ovat 1 ja 2. A- tahi A1-luokaa ei ole olemassa. Siilinjärvellä kaikki pohjavesialueet kuuluvat tällä hetkellä luokkaan 1, koska pohjavesialueiden vettä käytetään talousvetenä. Sen vuoksi niiden esitetään jatkossakin olevan luokassa 1. Koska pohjavesiolosuhteista on saatu uutta tietoa, Pohjois-Savon ELY-keskus esittää pohjavesialueiden rajausta joiltain osin muutettavaksi.

Pohjavesialueluokitus ei sinänsä vaikuta rakentamista koskeviin säännöksiin tai lannoitteiden koostumukseen. Sen sijaan alueilla, jotka uuden rajauksen myötä jäävät pohjavesialueelle, sovelletaan pohjavesialueille annettuja määräyksiä. Pohjavesialueita koskevia rakentamismääräyksiä voidaan antaa kunnan rakennusjärjestyksessä. Eräitä toimenpiteitä, kuten lietelannan levittämistä koskevia määräyksiä voidaan antaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, mutta tällaisia ei Siilinjärvelle ole vielä laadittu.  Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun käynnistämisestä on kunnanhallitus tehnyt päätöksen huhtikuussa 2017. Rajoituksia ja kieltoja kasvinsuojeluaineiden käytöstä pohjavesialueilla on lainsäädännössä, ne eivät perustu kunnan päätöksiin.

Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamista koskeva aineisto on parhaillaan nähtävillä, muun muassa Siilinjärven kunnantalolla. Asiassa on mahdollista esittää mielipiteensä 20.4.2018 saakka. Lisätietoja pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta saa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hydrogeologi Jussi Aallolta (puhelin 0295 026 776) ja suunnittelija Jaana Rääpysjärveltä (puhelin 0295 016 520).