Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2017-06-28-Tarinan_lampiketjun_vedenlaatua_selvitetaan

28.06.2017 | Tarinan lampiketjun vedenlaatua selvitetään

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelu, Pohjois-Savon ELY-keskus, Tarinagolf Oy sekä Harjamäen osakaskunta ja Kasurilan eteläinen osakaskunta vesialueen omistajina ovat yhteistyössä selvittämässä Tarinan lampiketjun vedenlaatua. Tavoitteena on selvittää Pietarisen, Kalettoman, Apaja-Kumpusen, Kirves-Kumpusen, Syvä-Kumpusen ja Aumanalasen nykyinen tila, mahdollinen vedenlaadun heikkeneminen ja sen myötä myös toimenpiteitä, joilla lampien tilan heikkenemistä voitaisiin pysäyttää.

Tarinan lampiketjun vedenlaatua selvitetään kesään 2018 asti. Lammista otetaan vesinäytteitä kesäkuukausina sekä loppusyksystä ja kevättalvella. Lampiin laskevista puroista otettavilla näytteillä selvitetään lampiin kohdistuvaa kuormitusta. Näytteitä otetaan kesällä, loppusyksystä ja lumen sulamisen aikaan keväällä. Kuluvana kesänä seurataan lisäksi viikoittain sinilevien esiintymistä Syvä-Kumpusessa ja Aumanalasessa.

Tarinan lampiketjun ja erityisesti Syvä-Kumpusen ja Aumanalasen laajoista sinileväesiintymistä on tullut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle useita yhteydenottoja kesällä 2015 ja 2016. Levää on esiintynyt lisäksi alajuoksulla Ukonlammessa ja Husossa.

Huolestuneisuus lampiketjun tilasta ei ole uusi asia, vaan on ollut esillä jo usean vuosikymmenen ajan. Vedenlaatua on kartoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä vesi- ja ympäristöpiirin/ympäristökeskuksen aloitteesta ja toimesta mm. vuosina 1989 ja 1991, vuonna 1994 sekä vuosina 2008 ja 2009. Lisäksi lampien tilaa on tarkasteltu golfkentän pinta- ja pohjavesivaikutusselvitysten yhteydessä.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puh. 044 740 1421

Pohjois-Savon ELY-keskus, hydrobiologi Antti Kanninen, puh. 0295 026 801

Sinilevähavainnot