Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2017-05-23-hyvinvointinhake-vireille-toivalaan

23.05.2017 | Mittava hyvinvointihanke vireille Siilinjärven Toivalaan

Siilinjärven kunta suunnittelee Toivalaan sijoittuvaa ekologisen asumisen, yrittämisen ja hyvinvointi- ja matkailupalvelujen pienoiskaupunkia. Tulevassa pienoiskaupungissa ja sen rakentamisessa edistetään merkittävästi suomalaista puuarkkitehtuuria ja kehitetään puurakentamista laajemmin. Koko pienoiskaupungin ekosysteemi tulee perustumaan resurssiviisaan ja vähähiilisen biotalouden elämänmuodolle. Pienoiskaupunki tulee olemaan myös yrittämisen ja liiketoiminnan sekä kaupan palvelujen kehitysmoottori. Alueesta itsestään rakentuu sen monipuolisten elämyspalvelujen, vapaa-ajan palvelujen ja erinomaisen logistisen sijainen takia houkutteleva matkailukohde.   

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle suunnitellaan ja rakennetaan uudentyyppinen liikunnan ja hyvinvoinnin keskus, joka toimii maamerkkinä ja kiihdytysalustana alueen toteuttamisvaiheen tavoitteille.

Siilinjärven kunta on jättänyt Pohjois-Savon liittoon rahoitushakemuksen esiselvityksen tekemiseksi hankkeesta. Esiselvityshankkeen päätavoitteena on luoda perusteet, edellytykset sekä keinot varsinaiselle toteuttamishankkeelle.  Esiselvitys valmistuu keväällä 2018.

Suomessa on laajasti 1990-luvulta lähtien haluttu lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Pientalorakentamisessa puun osuus on ollutkin merkittävä, mutta julkinen rakentaminen ja puun käyttö kerrostalorakentamisessa on kasvanut hitaasti. Eri hallitusten ohjelmissa puun käytön lisääminen on ollut jo kohta parikymmentä vuotta. Tavoitteeksi on asetettu, että 2020-luvulla Suomi olisi puurakentamisen mallimaa, jonka rakentamismääräykset, osaaminen ja puurakentamiseen liittyvä liiketoiminta olisi kansainvälistä huippua. Tämä edellyttää systeemistä muutosta kaikilla tasoilla ja kaikissa toimijoissa.

Woodhope Village -hankkeessa yhdistyy jo valmisteluvaiheessa laaja puurakentamisen tietotaito ja osaaminen. Hankkeessa haetaan pysyviä ratkaisumalleja niin kaavoituksen kuin rakennusmääräysten osalta, mutta käytännössä tulevien vuosien aikana luodaan ratkaisumalleja ja konsepteja puurakentamisen arkkitehtuurin, suunnittelun, t&k-toiminnan, valmistuksen sekä puuhun liittyvän koulutuksen ja osaamisen osalta. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, vesa.lotjonen(at)siilinjarvi.fi, puh. 044 7401101