Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Siilinjärven kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvosto auttaa edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi kunnassa. Neuvoston on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että kunnan viranomaiset pyytävät ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä koskevissa valmisteltavissa asioissa lausunnon vanhus- ja vammaisneuvostolta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät (avaa vanhus- ja vammaisneuvoston esite).

Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kalenterivuodessa (enintään neljä kertaa). Vanhus- ja vammaisneuvoston kokousten esityslistat ja kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla (avaa linkki).

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Neljä jäsentä edustaa kunnan alueella toimivia eläkeläisjärjestöjä. Vammaisjärjestöjä edustaa yksi jäsen samoin kuin rintamaveteraanijärjestöjä ja Siilinjärven ev.lut. seurakuntaa. Yksi jäsenistä edustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja toimii neuvoston puheenjohtajana.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi.

varsinainen jäsen  henkilökohtainen varajäsen 
Julkunen Tuulikki
Siilinjärven Eläkeläiset ry:n edustaja
Mäkipellontie19, 71800 Siilinjärvi
040 506 4242
tuulikki.julkunen(a)luukku.com

Räsänen Heikki
Siilinjärven Eläkeläiset ry:n edustaja
Laulutie 4, 71800 Siilinjärvi
040 560 3349
rasanen.heikki1(a)gmail.com

Jäykkä Raimo, pj. 
sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
Uljonen Henri 
sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
Lahtela Heikki, vpj.
Siilinjärven Veteraanit ry:n edustaja
040 589 5701
heikki.lahtela(a)pp.inet.fi

Roivainen Seppo
Siilinjärven Veteraanit ry:n  edustaja

Laitanen Eija
Siilinjärven ev.lut. seurakunnan edustaja
Kauriinpolku 5, 70910 Vuorela
050 591 6447
eija.laitanen(a)outlook.com
Tiilikainen Liisa
Siilinjärven ev.lut. seurakunnan edustaja
Miettinen Erkki
Siilinjärven Eläkkeensaajat ry:n edustaja
040 531 6644
erkkiaugust(a)luukku.com
Karhunen Maria
Siilinjärven Eläkkeensaajat ry:n edustaja
0400 532 4384
maria.karhunen(a)gmail.com
Nuutinen Viljo
Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry:n edustaja
Virtasalmentie 3 A 8, 70910 Vuorela
0400 579 426
viljo.nuutinen(a)kolumbus.fi
Rytkönen Leena
Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry:n edustaja
050 532 4284
leena.m.rytkonen(a)luukku.com
Pulkkinen Matti
Siilinjärven invalidit ry:n edustaja
Mankinen-Yrjänheikki Airi
Siilinjärven invalidit ry:n edustaja
Voutilainen Liisa
Siilinjärven Seniorit ry:n edustaja
040 532 7552
liisa.voutilainen(a)elisanet.fi
Asikainen Taisto
Siilinjärven Seniorit ry:n edustaja

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto
PL 5 (Kasurilantie 1)
71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Neuvoston puheenjohtajat

Puheenjohtaja
Raimo Jäykkä

Varapuheenjohtaja
Heikki Lahtela

Yhteyshenkilöt ja neuvoston esittelijät

Vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
Marja Kavilo
puh. 044 740 1957
marja.kavilo(a)siilinjarvi.fi

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Minna Pitkänen
puh. 044 740 1956
minna.pitkanen(a)siilinjarvi.fi