Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi
 • presidentinvaalit joka kuudes vuosi

Äänioikeus

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Presidentinvaalissa äänioikeusikä tulee saavuttaa viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen asianomaisessa kunnassa asuva Suomen kansalainen, Islannin ja Norjan kansalainen, muun Euroopan unionin kansalainen, muun valtion kansalainen, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää. Äänioikeutettuja em. ehdot täyttävän pitää viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänestäminen - ennakkoon tai vaalipäivänä

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Siilinjärven kunnassa ovat:

 • Kunnantalo (Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi)
 • Vuorelan koulu (Rinnepolku 1, 70910 Vuorela)

Erityisiä äänestyspaikkoja Siilinjärven kunnassa ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitos).

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys), silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Vaalipäivänä äänestys toimitetaan kello 9:00–20:00 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää siinä äänestysalueessa (äänestyspaikka), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

Vaalipäivän äänestysalueet/-paikat

Siilinjärvellä on yhdeksän äänestysaluetta ja jokaisella äänestysalueella on yksi äänestyspaikka.

 • Pohjoinen alue / Pöljän koulu
  osoite: Viitonen 2881, 71820 Pöljä

 • Itäinen alue / Kuuslahden koulu
  osoite: Nilsiäntie 935, 71840 Kuuslahti

 • Läntinen alue / Hamulan koulu
  osoite: Harjamäenraitti 15, 71870 Harjamäki

 • Kasurila / Kasurilan koulu
  osoite: Pihlajapolku 2, 71800 Siilinjärvi

 • Vuorela / Vuorelan koulu
  osoite: Rinnepolku 1, 70910 Vuorela

 • Toivala / Suininlahden koulu
  osoite: Suininlahdentie 1, 70900 Toivala

 • Kirkonkylä, keskusta / Kunnantalo
  osoite: Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi

 • Kirkonkylä, Leppäkaarre / Leppäkaarteen kerhotila
  osoite: Honkarannantie 8, 71850 Leppäkaarre

 • Kirkonkylä, koillinen / Ahmon koulu
  osoite: Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi
kmp/kohonent

Muualla verkossa

Vaaliasioita kunnassa hoitaa

Siilinjärven keskusvaalilautakunta sijaitsee Siilinjärven kunnantalolla:
Kasurilantie 1,
71800 Siilinjärvi

vaalit@siilinjarvi.fi
puh. 044 740 1104

keskusvaaliltk:n sihteeri,
hallintosiht. Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi