Tietosuoja

Otsikko

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Siilinjärven kunnan tietosuojaselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Huomaathan, että sähköpostilla ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut / Tietosuojaselosteet
         
Hoiva- ja vanhuspalvelut
-   Kotihoito
-    Laitoshoito
  - Tehostettu palveluasuminen    
         
  Perhe- ja sosiaalipalvelut    
  Isyyden selvittäminen    
  - Kunnan alueelle sijoitetut lapset    
  - Kuntouttava työtoiminta ja Työelämäkokeilu     
  Lapsen elatus     
  Lapsen huolto ja tapaaminen     
  - Lastensuojeluilmoitus    
  - Lastensuojelu    
     
  - Sosiaalipalvelut    
  Toimeentulotuki    
  Vammaispalvelun palvelut    
  Välitystili     
   - Kehitysvammapalvelut    
   - Perheneuvontapalvelut    
 
Terveyspalvelut
 
- Potilasrekisteri
- Työterveyshuolto
         
Varhaiskasvatus
  Päivähoito ja esiopetus    
- Sijaisrekisteri
  - Yksityiset perhepäivähoitajat