Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä

Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä

Kunnanvaltuuston kokouksista julkaistaan kuulutus kunnanviraston virallisella ilmoitustaululla (Kasurilantie 1) ja kunnan verkkosivuilla sekä kokousta edeltävällä viikolla paikallislehti Uutis-Jousessa. Kuulutuksesta ilmenee myös, milloin pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Pääsääntöisesti kunnanvaltuuston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaista alkaen. 

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään toimielimen päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kokousviikon torstaina (ellei kokouksessa toisin päätetä). Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä kunnantalossa (Kasurilantie 1), arkistonhoitajan työhuoneessa kunnanviraston aukioloaikana.

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan viikon maanantaina kello 8–15:45.

Maaseutulautakunta kokoontuu tarvittaessa. Lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä seitsemän työpäivän kuluttua pöytäkirjan tarkastuspäivästä Lentokapteenissa, Sydän-Savon maaseutupalvelun toimitiloissa (os. Kapteeninväylä 5) sekä yhteistoiminta-alueen sopimuskuntien kunnan-/kaupungintaloilla virka-aikana.

Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko kello 17 alkaen. Lautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavalla viikolla kokouspäivää vastaavana viikonpäivänä koulutoimistossa (os. Kasurilantie 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu päättäminään kokousaikoina. Lautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana arkipäivänä sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin työhuoneessa (os. Kasurilantie 1) kunnanviraston aukioloaikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan viikon maanantaina kello 8–15:45.

Tarkastuslautakunta kokoontuu päättäminään ajankohtina ja tarvittaessa. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa (os. Kasurilantie 1) kuukauden viimeisenä keskiviikkona.

Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs keskiviikko (heinäkuussa vain tarvittaessa). Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona kello 12–14 teknisten palvelujen toimistossa (os. Isoharjantie 6).

Teknisen lautakunnan tiejaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Lentokapteenissa, Sydän-Savon maaseutupalvelun toimitiloissa (os. Kapteeninväylä 5) kokousta seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 9–11. Tiejaoston alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 9–11.

Viranomaislautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina kello 16. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 9–11 ympäristönsuojelupäällikön työhuoneessa (os. Kasurilantie 1). Viranomaislautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 9–11.

Ympäristöterveyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Siilinjärven kunnantalolla parillisten kuukausien kolmantena torstaina kello 12 alkaen, mikäli käsiteltäviä asioita on riittävä määrä. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon torstaina kello 9–14 seuraavissa paikoissa: Juankosken kaupungintalolla arkistonhoitajan työhuoneessa, Kaavin kunnantalolla arkistonhoitajan työhuoneessa, Lapinlahdella kunnanviraston neuvonnassa, Maaningalla kunnantalon neuvonnassa, Rautavaaralla kunnantalon neuvonnassa, Siilinjärvellä kunnantalolla ympäristöterveyspalveluissa toimistosihteerin työhuoneessa, Tuusniemen kunnantalolla arkistonhoitajan työhuoneessa.

Yleistä

  • Mikäli nähtävänäpitopäivä on pyhäpäivä, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seuraavana arkipäivänä.
  • Salassa pidettäviä (salassapitäminen perustuu lainsäädäntöön) päätöksiä ei pidetä yleisesti nähtävänä.
  • Toimielinten pöytäkirjat pyritään julkaisemaan kunnan verkkosivuilla pääsääntöisesti heti kokouksen päättymisen jälkeen tai viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä.


Alueellisten lautakuntien pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen; isäntä-/vastuukuntana muu kuin Siilinjärven kunta

Alueellisten lautakuntien kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat ovat luettavissa Kuopion kaupungin verkkosivuilla kohdassa Päätöksenteko. Asianomaiset viranomaiset ovat tehneet päätökset ko. lautakuntien pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisestä.kmp/tk

Tiedustelut

Siilinjärven kunta
Kirjaamo
Kasurilantie 1
PL 5, 71801 Siilinjärvi
puh. 044 740 1110
faksi 017 401 132
kirjaamo@siilinjarvi.fi