Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Lautakunnat » Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta

Siilinjärven kunnan viranomaislautakunta hoitaa 1.1.2013 alkaen aiemmin kunnan rakennuslautakunnalle ja kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle kuuluvat tehtävät seuraavasti:

- maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät,
- asemakaava-alueella ojan tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittaminen toisen alueelle,
- kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevassa laissa valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät,
- lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät,
 - maa-aineslainsäädännössä lupa- ja valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät
- ulkoilulaissa kunnan leirintäalueviranomaiselle määrätyt tehtävät sekä
- luonnonsuojelulain mukaisesti yksityisen maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja em. rauhoituksen lakkauttaminen.

Lautakunnan esittelijöitä ovat omalla toimialallaan rakennustarkastaja Jukka Laukkanen ja ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen.

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Viranomaislautakunta
PL 5
(käyntiosoite Kasurilantie 1)
71801 Siilinjärvi

Yhteyshenkilöt

rakennustarkastaja
Jukka Laukkanen
puhelin 044 740 1431

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puhelin 044 740 1421

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi