Kokousajankohdista ja pöytäkirjoista

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu) ja ne ovat luettavissa kohdassa "Esityslistat ja pöytäkirjat".

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksessa ellei kokouksessa toisin päätetä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston tarkastetut pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä nähtävänä Siilinjärven kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Kokousajankohdat 2018


to 25.1. kello 17:00
to 22.2. kello 17:00 peruttu
to 15.3. kello 17:00
to 26.4. kello 17:00
to 24.5. kello 17:00
ke 20.6. kello 17:00
to 30.8. kello 17:00
to 27.9. kello 17:00
to 1.11. kello 17:00
to 29.11. kello 17:00
to 13.12. kello 17:00

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoukset pidetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivinä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten päättymisen jälkeen.

Tiedustelut/pöytäkirjanotteet

Lautakunnan ja jaoston sihteeri
Pirkko Martikainen
044 740 2266
pirkko.martikainen(a)
siilinjarvi.fi