Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Lautakunnat » Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 • sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualuetta koskevien lakien toimielimille määräämistä tehtävistä
 • palvelujen järjestämisessä noudatettavien yleisten perusteiden ja ohjeiden antamisesta
 • kunnan päätettävissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista palvelumaksuista ja niiden perusteista
 • ulos myytävien palvelujen laskutusperusteista
 • palveluiden kilpailutuksesta ja palveluntuottajan valitsemisesta silloin, kun muu taho ei asiasta päätä
 • avustusten myöntämisestä tehtäväalueellaan toimiville järjestöille
 • palvelusetelin myöntämisen perusteista ja tuottajien valinnasta
 • valtion eri lakien ja asetusten perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöön osoitettujen määrärahojen käyttämisestä
 • potilas- ja sosiaaliasiamiestehtävien järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

 • sosiaalihuoltolain 45 §:ään perustuvien muutoksenhakuasioiden ratkaisemisesta
 • tahdonvastaiseen huoltoon liittyvien asioiden ratkaisemisesta lukuun ottamatta lastensuojelulain mukaisia tahdonvastaisia päätöksiä
 • kunnan edustamisesta, sen oikeuksien valvomisesta ja puhevallan käyttämisestä sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä sopimusten ja muiden oikeustoimien tekemisestä näissä asioissa.

Em. lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto toimii tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
kmp/tk

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 5 (Kasurilantie 1)
71801 Siilinjärvi
puh. 017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Yhteyshenkilöt

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Kati Kantanen
puh. 044 740 1957

Lautakunnan sihteeri/
pöytäkirjanpitäjä
Pirkko Martikainen
puh. 044 740 2266

etunimi.sukunimi(a)siilinjarvi.fi