Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Lautakunnat » Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimivalta:

 • Päättää toimialan erityisalainsäädännössä määrätyistä tehtävistä, ellei hallintosäännössä toisin määrätä.
 • Hyväksyy kasvatuksen ja opetuksen kuntatason suunnitelmat.
 • Päättää esiopetuksen ja koulun työpäivistä ja vapaapäivistä.
 • Asettaa koulujen johtokunnat ja valitsee johtokuntien jäsenet.
 • Päättää tuntikehyksen sijoittamisesta.
 • Päättää oppilaskuljetuksen periaatteista.
 • Päättää lukioon otettavien oppilaiden määrästä.
 • Päättää koulunkäyntialueista.
 • Myöntää tehtäväalueensa avustukset.
 • Päättää perusopetuksen oppilaan ja lukio-opiskelijan erottamisesta määräajaksi.
 • Päättää erityiseen tukeen siirtämisestä silloin kun huoltaja vastustaa siirtoa.
 • Päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan periaatteista ja maksuista.
 • Hyväksyy kansalaisopiston opetustuntikiintiön.
 • Päättää kansalaisopiston kurssimaksuperiaatteista ja opintoryhmien minimikoosta.
 • Päättää kirjaston aukioloaikaperiaatteista.
 • Päättää kirjaston kokoelmien täydentämistä ja poistamista koskevista perusteista.
 • Päättää kunnan museotoiminnan toimintaperiaatteista

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sivistyslautakunta
PL 5, 71801 Siilinjärvi
Puh. 017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi