Siilinjärven kunnanjohtajana toimii
FM Vesa Lötjönen.

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta palvelutuotannon kehittämistä ja omistajapolitiikkaa. Kunnanjohtajan tehtäväalueita ovat lisäksi kunnan edunvalvonta sekä maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö ja väestön turvallisuuteen ja suojeluun liittyvät tehtävät häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kunnanjohtaja on palvelualuejohtajiksi määrättyjen johtavien viranhaltijoiden, hallintosihteerin, yritysasiamiehen, henkilöstöpäällikön, kaavoituspäällikön ja maankäyttöinsinöörin esimies.

Kunnanjohtaja toimii hallintosäännön mukaisesti konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen palvelualuejohtajana. Kunnanjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja.
kmp/kohonent

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Vesa Lötjönen
puh. 044 7401101


Kunnanjohtajan sihteerin
tehtäviä hoitaa

hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 7401104

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kunnan johtoryhmä

 • Lötjönen Vesa (pj.)
  kunnanjohtaja
 • Antikainen Johanna
  henkilöstöpäällikkö
 • Jokikokko Antti
  sivistysjohtaja
 • Kainulainen Ari
  tekninen johtaja
 • Kantanen Kati
  sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Kohonen Tuula (siht.)
  hallintosihteeri
 • Takkinen Pekka
  talousjohtaja
 • Sutinen Pekka
  henkilöstöjärj. edustaja

Organisaatio ja toimivalta