Kunnanhallituksen kokousajankohdista ja pöytäkirjoista

Yleistä kunnanhallituksen kokouksista

Kunnanhallituksen kokoukset ovat suljettuja.

Kunnanhallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa kohdassa "Esityslistat ja pöytäkirjat". Esityslistat julkaistaan viimeistään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen. Pöytäkirjat julkaistaan / pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjanotteita kunnanhallituksen päätöksistä voi pyytää kunnan kirjaamosta. Asianosaisille (henkilöille ja tahoille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etuutta on käsitelty) lähetetään pöytäkirjanote automaattisesti kunnan kirjaamon toimesta.

Pöytäkirjanotteet / tiedustelut:
Siilinjärven kunta
Kirjaamo
Kasurilantie 1
PL 5, 71801 Siilinjärvi
puh. 044 740 1110
kirjaamo@siilinjarvi.fikmp/kohonent
Vuoden 2018 kokoukset

kevätkausi 2018
ma 15.1. kello 14
ma 29.1. kello 14
ma 12.2. kello 14
ma 26.2. kello 14
ma 12.3. kello 14
ma 26.3. kello 14
ma 9.4. kello 14
ma 23.4. kello 14
ma 7.5. kello 14
ma 21.5. kello 14
ma 4.6. kello 14
ma 18.6. kello 14

syyskausi 2018
ma 13.8. kello 14
ma 27.8. kello 14
ma 10.9. kello 14
ma 24.9. kello 14
ma 8.10. kello 14
ma 22.10. kello 14
ma 5.11. kello 14
ma 19.11. kello 14
ti 20.11. kello 8:30
ma 3.12. kello 14
ma 17.12. kello 14

muutokset mahdollisia