Kunnanhallitus

 

Kunnanhallitus

 • vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden valvonnasta
 • valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
 • huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä


Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen maanantai lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin kokouksia on harvemmin. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanjohtaja toimii esittelijänä kunnanhallitukseen nähden.
Hallituksen sihteerinä/kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.kmp/kohonent

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Kunnanhallitus
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
puh. 017 401 111

Puheenjohtajisto

 • Puheenjohtaja
  Erkko Nykänen
  (kesk.)
  erkko.nykanen(at)gmail.com

 • I varapuheenjohtaja
  Merja Oksman 
  (kok.)
  merja_oksman(at)hotmail.com

 • II varapuheenjohtaja 6/2017-5/2019
  Risto Daavitsainen
  (sd.)
  risto.daavitsainen(at)gmail.com

 • II varapuheenjohtaja 6/2019-5/2021
  Tarja Korhonen
  (sd.)
  tarja.korhonen(at)realia.fi

Hallituksen sihteeri

Hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi

Luottamushenkilöille

Erillismatkojen
matka- ja palkkiolasku