Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Johtosäännöt ja ohjeet

Johtosäännöt ja ohjeet

Valtuuston hyväksymät johtosäännöt määräävät viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Valtuusto siirtää johtosäännöillä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Toimivallan edelleen siirtämisestä on määräykset aina johtosäännöissä.

Uuden kuntalain mukainen kunnan hallintosääntö sisältää määräykset seuraavista osa-alueista:

  • hallinnon järjestäminen (johtaminen, organisaatio, toimivalta ja asiakirjahallinnon järjestäminen)
  • talous ja valvonta (taloudenhoito, ulkoinen valvonta sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta)
  • valtuusto (toiminta, kokoukset, enemmistövaali ja suhteellinen vaali, valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus)
  • päätöksenteko- ja hallintomenettely (kokousmenettely, aloitteita koskevat määräykset, asiakirjojen allekirjoittaminen, tiedoksiannon vastaanottaminen sekä luottamushenkilöiden taloudellisten

Yhteistoiminta-alueiden johtosääntöjä noudatetaan ensisijaisina niissä tapauksissa, jos vastuukunnan johtosäännöt ovat ristiriidassa niiden kanssa.