Siilinjärvi » Kaavoituskatsaus 2018 ja Ranta-asemakaavan kumoaminen

05.06.2018 | Kaavoituskatsaus 2018 ja Ranta-asemakaavan kumoaminen

KAAVOITUSKATSAUS 2018

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.5. 2018 § 87 kaavoituskatsauksen ja –ohjelman vuodelle 2018. Kaavoituskatsaus on saatavilla kaavoitustoimistossa ja kunnan www-sivuilla.

RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

Kehvonsalon kartanon ranta-asemakaavan kumoaminen
Kunnassa on vireillä maanomistajan toimeksiannosta ranta-asemakaavan kumoaminen Kehvon kylän Niittylahden tilalla RN:o 2:72.

Muistutusten esittäminen
Konsultin laatima kaavaehdotus on nähtävillä kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja kunnan www-sivuilla 8.6. – 9.7.2018. Mahdolliset muistutukset voi esittää 9.7.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot
Kunta: Timo Nenonen 044 7401 410
Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju: Jorma Harju 044 5963 111

Siilinjärvi 7.6.2018  Kunnanhallitus