Siilinjärvi » Asemakaavatyö vireillä

10.04.2018 | Asemakaavatyö vireillä

Toivala-Vuorela teollisuusalue,
korttelit 7501–7502, 7509–7519, 7522–7523 ja 7601–7606

Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe

Asemakaavalla sovitetaan yhteen Sorsasaloon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan uusi 110 kV:n voimajohtolinjavaraus Toivala-Vuorela teollisuusalueen muun maankäytön kanssa. Samalla tutkitaan teollisuusalueen rakennuspaikkojen laajenemistarpeet ja – mahdollisuudet.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 13.4.–14.5.2018 Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa, Vuorelan kirjaston ja pääkirjaston info-pisteissä sekä Siilinjärven kunnan www-sivuilla. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 14.5.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 040 740 1403

Siilinjärvi 12.4.2018    
Kunnanhallitus