Siilinjärvi » Maisematyölupahakemus, UPM-Kymmene Oyj

01.02.2018 | Maisematyölupahakemus, UPM-Kymmene Oyj

SIILINJÄRVEN KUNTA           KUULUTUS            
Rakennusvalvontatoimisto
PL 5, 71801 SIILINJÄRVI
puh. 044 740 1443                                    

Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistossa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen seuraava maisematyölupahakemus:
 
Hakija
UPM-Kymmene Oyj
Asemakatu 22-24
70100 KUOPIO
 
Kiinteistö
Kaaraslahti, Niemelä RN:o 4:97
Kuivaniemen ranta-asemakaava-alue
MM -alue (metsätalousalue)

Toimenpide
Metsänhakkuu.
Hakkuualueen pinta-ala yhteensä 16,7 ja, josta uudistushakkuuta 3,6 ha ja harvennushakkuuta 13,1 ha.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 9.2.-22.2.2018 Siilinjärven kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Osallisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen päätös saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä kirjallinen huomautus. Huomautus on jätettävä kuulutusaikana (22.2.2018 klo 15.30 mennessä) rakennusvalvontatoimistoon (postiosoite PL 5, 71801 Siilinjärvi). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.
Huomautukseen on merkittävä tekijän nimi ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää huomautuksen tekijälle. Jos asia koskee huomautuksen tekijän kiinteistöä, huomautuksessa on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Huomautus on allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä.

Kuulutuspaikka ja –aika
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 8.2.-23.2.2018

Siilinjärvellä 8.2.2018

Timo Raatikainen, rakennuslupainsinööri