Turvapalvelut

Turvapuhelin tukee kotona selviytymistä. Sen tarkoituksena on lisätä asumisen turvallisuutta ja luoda turvallisuuden tunnetta varmistamalla helppo ja luotettava yhteydensaanti auttavaan osapuoleen.

Turvakutsu aktivoidaan rannekehälyttimellä tai turvapuhelimen hälytyspainikkeella. Turvapuhelin ohjelmoidaan hälyttämään joko omaiselle, naapurille tai suoraan kotihoidon henkilöstölle. Hälytyksen vastaanottava hoitoalan ammattilainen tietää heti hälytyksen tullessa, keneltä hälytys tulee ja pystyy arvioimaan avuntarpeen kiireellisyyden ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet.

Yhteystiedot

Helena Linninen
lähihoitaja
puh. 044 740 1631