Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Kotihoivapalvelut » Ostopalvelut » Tavallinen palveluasuminen

Tavallinen palveluasuminen

Palveluasuminen on tuettua asumista, mikä on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviä kotihoidon turvin omissa kodeissaan, mutta eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa. Palveluasuminen sisältää asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut.

Palveluasumista voidaan järjestää tavanomaisissa huoneistoissa, erityisissä palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, asumisryhmissä tai muissa ratkaisuissa. Palveluasumisessa asukkaalla on käytössä oma asunto, joka soveltuu hänen tarpeisiinsa. Asumista tukevat palvelut, kuten kodinhoitoapu, ateriapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät palvelut, erilaiset turvapalvelut, terveydenhuollon palvelut ja muut tukipalvelut, voidaan toteuttaa monimuotoisesti ja yksilöllisesti.

Asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa kukin asukas itse. Kunta ostaa palveluasumisen hoivan ja hoidon kotihoidon palveluna.

Yhteystiedot

Marja Kavilo
vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957 

Kaisa-Liisa Hyvärinen
SAS-hoitaja
puh. 044 740 2829

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi